Start Početna
Dobro došli na intranet stranicu Alumni udruge FSR-a Monday, 29. May 2023
 

ALUMNI UDRUGA BIVŠIH STUDENATA FAKULTETA STROJARSTVA I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

Udruga se osniva s ciljem okupljanja bivših studenata Fakulteta od njegovog osnivanja do danas i u buduće,  radi promicanja imena i ugleda Fakulteta i njegovih studenata, struke, očuvanja tradicije, promicanja, razvitka, jačanja veza između svršenih studenata i uspostave suradnje sa srodnim udrugama.

Djelatnosti Udruge su sljedeće:

 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim društvima, te drugim tijelima i organizacijama koja se bave djelatnošću Fakulteta,
 • prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi s ciljevima Udruge,
 • izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija,
 • pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz inženjerske prakse,
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru,
 • pomoć članovima Udruge pri zapošljavanju - burza rada,
 • organiziranje susreta članova Udruge,
 • razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge,
 •  redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci,
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge,
 •  pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u vezi sa studijem na Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru,
 • uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama,
 • organiziranje stručnih, športskih i ostalih susreta s drugim udruženjima te obilježavanje značajnih obljetnica.
 • Ostale djelatnosti koje nisu u suprotnosti sa Zakonom